Företagstjänster

Vi vänder oss till offentlig och privat verksamhet såväl som till privatpersoner. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, landsting, kommun, fastighetsägare, villaägare, restauranger, butiker, hotell och industrier.

Vi upprättar även energibalansberäkningar för att beräkna att byggnader uppfyller rådande krav i BBR. (Boverkets byggregler)

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Rätt Kontakt

Vi hjälper dig

Hitta rätt kontakt
 

Installation

Avent projekterar, konstruerar och installerar ventilation och värmesystem i alla typer av fastigheter, nyproduktioner såväl som ombyggnation. Vi förverkligar beställarens idéer om kostandseffektiva tekniska lösningar med ett långsiktigt tänkande på energi och miljö. Vi är specialister på att starta upp nya anläggningar och ser till att ventilation, värme, kyla, styr & regler samverkar med varandra. Genom injustering mäter vi in ditt luftflöde rätt. Vi maximerar livslängden och minimerar energikostnaderna i anläggningen.

Frågor om Installation? 

Jonas Mäki
0480 - 45 83 32
jonas.maki@avent.se

 
 
 
 

Service & Jour

Vi är övertygade om att Ni som fastighetsägare och nyttjare förstår vikten av att en anläggning sköts och används på rätt sätt, dessutom är det bra för Er ekonomi och Vår miljö. Avent är proffs på injustering, driftsättning och service av ventilation och värmesystem. Med mångårig erfarenhet och kompetens gör vi Din vardag enklare. Du kan teckna ett samarbetsavtal med oss och vi följer Din anläggning under en längre period och ser till att problem hittas innan de blir akuta. Vi kan även följa upp din energiförbrukning och upptäcka tendenser på energiläckage, innan elräkningen blir för stor. 

Frågor om Service & Jour? 

Björn Helgesson
0480 - 45 83 36
bjorn.helgesson@avent.se

 
 
 
 

Kyla

Avent utför kylarbete såsom installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller. Avent Kyl & Comfort AB är certifierat för kylarbeten. certifieringsnummer C1089, kategori 1.
Avent Kyl & Comfort är anslutna till den riktstäckande service och installationsorganisationen Tesab

Frågor om kyla? 

Putte Wirsén
0480 - 45 88 81
putte.wirsen@avent.se

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Energi

Oberoende energiexperter inventerar och skaffar sig ett helhetsperspektiv av Din fastighet. Detta innefattar Er ventilation, värme, kyla, belysning eller vad som nu kan finnas hos Er som förbrukar energi. Därefter analyseras informationen. Analysen presenteras i en lättöverskådlig grafisk form för Er, tillsammans med ett åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen kan omfatta specifika delar eller hela fastigheten. Åtgärdsförslagen leder till bättre ekonomi, miljövinster och en bättre innemiljö.

Frågor om energi och energideklaration/analyser? 

Tomas Nilsson
0480 - 45 83 37
tomas.nilsson@avent.se


 

Teknisk förvaltning

Vi utför total teknisk förvaltning av din fastighet . Vi tar hand om ventilation, värme, styr och regler, kyla, VS, inbrottslarm, sprinkler, brandlarm och yttre miljö. 

Frågor om teknisk förvaltning? 

Björn Helgesson
0480-458336
bjorn.helgesson@avent.se